web1

A4

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.สพ.2

information

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

กลุ่มกฎหมายและคดี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 dltv

OTPC

item

DLIT ClassRoom

kunnatum

son

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

1332108
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1330
2240
11783
1303372
40901
68883
1332108

Your IP: 18.210.22.132
Server Time: 2019-10-18 13:30:02

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้  ร่วมกับโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา และโรงเรียนวัดพรสวรรค์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร

176094

 

นายขวัญชัย  บัวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทู้  ร่วมกับนางสาวศุภาพร ผิวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา และนายเฉลิมพล อุปวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 77 คน ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 62 คน ผู้บริหารและครู จำนวน 15 คน ณ วัดหนองกระทู้  โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1.นั่งสมาธิ 2. การรักษาศีล 5 อย่างแท้จริง 3. จิตอาสา  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่นำธรรมะ  นำหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ  เพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป...

rongtook

DOWN

06