ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โรงเรียนวัดสระยายโสม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดสระยายโสม

19082

นายสุริยะ รูปหมอกผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระยายโสม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดสระยายโสม  ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีให้สืบทอดต่อไป...

San Antonio Computer Repair