Most Hit ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โรงเรียนวัดสองพี่น้อง จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ บิงโกสระในภาษาไทย

 0003

โรงเรียนวัดสองพี่น้อง จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ บิงโกสระในภาษาไทย สิ่งที่นักเรียนได้รับจากการจัดกรรม ดังนี้1. Head = คิดวิเคราะห์เป็น  2. Heart = มีใจรักในการทำงาน  3. Hands = พัฒนาทักษะและการปฏิบัติงาน 4. Health = มีความสุขในการทำงา

 

 

San Antonio Computer Repair