ข่าวประชาสัมพันธ์,  ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย หากผู้ใดแอบอ้างหรือพบเห็นการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆ กรุณาแจ้ง