กิจกรรมใน สพท.,  ภาพกิจกรรม ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 และคณะบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานในการเปิดกองลูกเสือ จิตอาสาพระราชทาน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ณ วัดป่าเลย์ไลก์