ข่าวกิจกรรม สพท.,  ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในการลงพื้นที่ตามโครงการ ผู้ว่ามาหานะเธอ เพื่อสร้างจิตสำนึกรักในสถาบันหลักของชาติ ให้กับนักเรียน อีกทั้งได้มีการมอบของรางวัลให้กับนักเรียนจากสภากาชาดไทย ณ โรงเรียนบ้านสระกระโจม