ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 20 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)