ข้อมูลจากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา,  ภาพกิจกรรม ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

ให้กำลังใจหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาในการจัดเตรียมการอบรมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ให้กำลังใจคณะผู้แทนหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา และครูอาสาสที่ฝึกประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพครู ของโรงเรียนในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2