ข่าวประชาสัมพันธ์,  ข้อมูลจากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 จัดอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ร่วมกับหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา

วันที่ 25 มีนาคม 2566 นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายพัฒนพงษ์ ซาชิโย รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานในการจัดอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาอังกฤษ ร่วมกับหน่วยสันติภาพประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีครูอาสาที่มาร่วมกิจกรรมกับครูภาษาอังกฤษ จำนวน กว่า 100 คน ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมจากเจ้าของภาษาโดยตรงและ แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะด้านการสื่อสารสูงสุด