ข้อมูลจากกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา,  ไม่มีหมวดหมู่

รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

                                                สู่ยุค Thailand 4.0