ข้อมูลจากกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา,  ไม่มีหมวดหมู่

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สู่ยุค Thailand 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สู่ยุค Thailand 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565