กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โหวตเพื่อคัดเลือกแอปพลิเคชันของเอเปค

                   ด้วย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความอนุเคราะห์
ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกแอปพลิเคชันการเรียนรู้ภายใต้โครงการนวัตกรรมดิจิทัลและโอกาสทางการศึกษาของเอเปค ไปยังสถานศึกษาในสังกัด เพื่อพิจารณาคัดเลือกแอปพลิเคชันที่ดีที่สุดจำนวน 5 รายการ จากทั้งหมด 12 รายการ ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกแอปพลิเคชันผ่านลิงก์ของเอเปคได้ที่ https://live.eventtia.com/en/ppsti012021 รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย นั้น

โหวต