ข้อมูลจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,  ข้อมูลจากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนที่เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2565

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนที่เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดราชบุรี