สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reding Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางสุมาลี สุธีกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ จัดประชุมคณะกรรมการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reding Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ​ โดย นางสาวนวรัตน์ พูนใย ศึกษานิเทศ์ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ทราบถึงวิธีการดำเนินการจัดสอบ ปีการศึกษา 2565.

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1K3pb8maTmpqktez7wHw0GdKaNaU-wLXT?usp=share_link