ข่าวกิจกรรม สพท.

ตรวจ ATK บุคลากรในสำนักงานฯ

นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานในการให้บุคลากรตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ อาคารเอนกประสงค์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายศุภมาศ กลมเกลี้ยง ปลัดฝ่ายปกครอง อำเภออู่ทอง ที่ได้ให้การสนับสนุนบุคลากรในการตรวจครั้งนี้