ข่าวกิจกรรม สพท.,  ข้อมูลจากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ให้กำลังใจโรงเรียนในการเตรียมความพร้อม เพื่อการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายพัฒนพงษ์ ซาชิโย รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางสุมาลี สุธีกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจกับโรงเรียนในการเตรียมความพร้อม เพื่อการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนบ้านดงกะเซา และ โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย อำเภอดอนเจดีย์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2