กิจกรรมใน สพท.,  ภาพกิจกรรม ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เข้าประชุมรับฟังการขับเคลื่อนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์

วันที่ 17-18 มกราคม 2566 นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางสุมาลี สุธีกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนจากส่วนกลางและให้นำมาประกอบแนวทางในการดำเนินการนิเทศและสร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุม ศรีอู่ทอง สพป.สุพรรณบุรี เขต 2