ข่าวกิจกรรม สพท.,  ภาพกิจกรรม ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 จัดวันครู ประจำปี 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายเกษม คำศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 นายพัฒนพงษ์ ซาชิโย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีเนื่องในโอกาสวันครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครู ณ หอประชุม โรงเรียนวัดหนองตาสาม อ.อู่ทอง โดยการนี้ นายปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการจัดงานครั้งนี้ด้วย