ประชุมพุธเช้า วันที่ 16 มีนาคม 2565

นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายเกษม คำศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.เฉลิมชนม์ รักลีลาวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และนายพัฒนพงษ์ ซาชิโย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เข้าประชุมผ่านระบบ VDO Conference รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ณ ห้องประชุม DL-ICT