ข่าวประชาสัมพันธ์,  ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศ ตำแหน่งว่าง สายบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) (กรณีย้ายปกติ) ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ประกาศตำแหน่งว่างสายบริหารการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) (กรณีย้ายปกติ)

สามารถอ่านรายละเอียด ได้ดังแนบ