ข่าวกิจกรรม สพท.

กิจกรรมอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์

กิจกรรมอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ถวายพระราชกุศล และน้อมลำรึกเนื่องในโอกาศ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณวัดหลวง หมู่ ๖ ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี