ข่าวกิจกรรม สพท.,  ภาพกิจกรรม ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เข้าเยี่ยมให้กำลังนักเรียนในการสอบนักธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 และคณะบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจสนามสอบนักธรรมศึกษา ทั้งชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก จำนวน 8 สนามสอบ ของโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และชุมชน