ข้อมูลจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,  ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2565

เกณฑ์การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2565