ข่าวกิจกรรม สพท.,  ภาพกิจกรรม ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

ภาพพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ