กิจกรรมใน สพท.,  ภาพกิจกรรม ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวคณิตา พักตร์เพียงจันทร์ ผอ.รร.บ้านสระกระโจม (รร.คุณภาพของชุมชน) นางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เข้ารับการอบรมพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงแรมแกรนด์ไดมอนด์ จ.นนทบุรี