ข่าวประชาสัมพันธ์,  ข้อมูลจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประกาศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

สพฐ. ประกาศกำหนดการจัดกิจกรรมและกำหนดการในแต่ละภาค ในปีการศึกษา 2565 และจำนวนกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ส่วนเกณฑ์การแข่งขันจะประกาศให้ทราบภายหลัง

กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 แยกเป็นภาค

ภาคใต้ สถานที่จัดงานระดับภาค คือ สตูล ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566

ภาคกลางและภาคตะวันออก สถานที่จัดงานระดับภาค คือ ระหว่างวันที่ ราชบุรี 25-27 มกราคม 2566

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานที่จัดงานระดับภาค คือ ระหว่างวันที่ ร้อยเอ็ด 29-31 มกราคม 2566

ภาคเหนือ สถานที่จัดงานระดับภาค คือ จ.น่าน ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566