ข่าวกิจกรรม สพท.,  ข้อมูลจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,  ภาพกิจกรรม ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

ประชุมรับนโยบายการเปิดภาคเรียน 2/2565 ในการเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 และ นายพัฒนพงษ์ ซาชิโย รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ได้เข้าร่วมรับฟังนโยบายการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 จาก น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม DL-ICT สพป.สพ.2