ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างใน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ. สพป.สุพรรณบุรีเขต ๒ พร้อมด้วย นายเกษม คำศรี รอง ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ และนายพัฒนพงษ์ ซาชิโย รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการให้บริการที่ดี ณ ห้องประชุมสุวรรณประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒