กิจกรรมใน สพท.,  ข่าวกิจกรรม สพท.,  ภาพกิจกรรม ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

สืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
พร้อมด้วยคณะ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี
2565 เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลให้กับบุคลากร และรักษาขนบธรรมนียมประเพณีอันดีงาม
ของไทย สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ต่อไป ณ วัดหนองตาสาม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี