ภาพกิจกรรม ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๗.๐๐ น. นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒
พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) ถวายพระราชกุศล
และพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมี
นายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภออู่ทอง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออู่ทอง
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี