กิจกรรมใน สพท.,  ข่าวกิจกรรม สพท.

คณะผู้แทน สพป.สพ.2 ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันปิยมหาราช

นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.สพ.2 มอบหมายให้คณะบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ณ ที่ว่าการอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในวันปิยมหาราช